Isolatie

IsolatieBij het (na)isoleren van woningen onderscheiden we vier hoofdactiviteiten:
  • Dakisolatie
  • Gevelisolatie
  • Vloerisolatie
  • Het plaatsen van isolatieglas

Op het onderwerp glas zullen wij niet verder ingaan. Op de andere onderwerpen des te meer, waarbij we de nadruk zullen leggen op het onderwerp gevelisolatie. Daarvoor zijn twee redenen. Ten eerste omdat we daar tenminste enig verstand van hebben en ten tweede omdat gevelisolatie verreweg de meest lucratieve energiebesparende maatregel is.